MEP

A KÖR MEGSZAKÍTÁSA

A megfélemlítés ördögi köréhez rendszerint szervesen hozzátartozik a megfélemlíteni igyekvő személy valamely megfélemlítő megnyilvánulása, valamint a célszemély erre adott reakciója, amelyet mindketten a megadás egyfajta jelének tekintenek.  Ha ezek megjelennek, és kezeletlenek maradnak, akkor a körforgás folytonosan fenntartja önmagát, és hónapokig, évekig, akár évtizedekig is eltarthat. 

 

A megfélemlítő személyek azért is viselkedhetnek így, mert korábban maguk is ennek áldozatai voltak. A megfélemlítő személyek jóval nagyobb eséllyel kerülnek később börtönbe.
 

Azok az egyének vagy csoportok, akik képesek oly módon reagálni az első megfélemlítő próbálkozásokra, ami kellőképpen elveszi a megfélemlíteni igyekvő személy kedvét a további kísérletekre, természetüknél fogva megelőzhetik ennek a körforgásnak a kialakulását.  Azokból viszont, akik a stresszes helyzetekre leginkább hajlamosak önmagukat alárendeltnek tekinteni, a megfélemlítés legalkalmasabb céljává válhatnak.

Huber Károly, a program kialakítója, a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány Igazgatója és Kuratóriumi tagja szerint – az iskolai megfélemlítés közvetlen összekapcsolhatóak a felnőtt korban vállalt szerepekkel, otthon, a munkahelyen és a kapcsolatokban, illetve a jelenlegi polarizált és agresszív társadalmi és közéleti környezettel is. 


Magyarországon az iskolai megfélemlítést még sokan a gyerek- és iskola élet tartozékának tekintik.  A program egyik kihívása közé tartozik az oktatási vezetők tájékoztatása és általános álláspontjának megváltoztatása, hogy az iskolai megfélemlítés nem része az egészséges gyerekkornak sem egy építő iskolai környezetnek.  A program hangsúlyt fektet a megfélemlítés ellenes irányelvek bevezetésére az iskolákban és a törvényhozásban.

A honlap és az oldalak tartalma felhasználható a forrás "megfelemlites.hu" megjelelölésével.

© 2013 - 2021 Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány