MEP

Megelőző módszerek

Egyéb témák: agresszió, diverzitás és tolerancia, kritikus gondolkodás, erőszakmentes kommunikáció (nonviolent communication), probléma megoldási stratégiák, konfliktuskezelés, magabiztosság és önbizalom fejlesztő stratégiák, tudatos és felelős digitális állampolgárság, biztonságos internet (használat és jelenlét). 

 

Egyértelmű irányelveket kell lefektetni, hogy a mediátorok mindig el tudják dönteni, mikor használják a mediációt és mikor van szükség más intézkedésekre. Az agresszív, vagy diverzitáson, vélt diverzitáson alapuló esetek és törvénybe ütköző cselekedetek, a felnőttek intervenciójának segítségével kell megoldódniuk. Rendkívül fontos a megfélemlítési esetek közti különbségek a tisztázása minden olyan gyerek és fiatal előtt, akik mediáción vesznek részt, továbbá biztosítani kell őket a támogatottságukról az ügyben.

 

A bizalom szintén egy olyan téma, amiről érdemes beszélni. A kortárs mediátoroknak bizonyos információkat titokban kell tartaniuk, hogy biztosítsák a hitelességüket és a feléjük irányuló bizalmat. A gyerekek biztonságát veszélyeztető eseményeket azonban a mediátornak minden esetben egy felnőtt tudomására kell hoznia. A képzés során, a mediációban résztvevő diáknak egyértelművé kell tenni a bizalom ezen kérdéskörét.

 

A kortárs mediáció azonban csak egy módszer a megfélemlítés megelőzésére.  Egyéb faktorokat és módszereket is figyelembe kell venni a sikeres környezetváltoztatás érdekében.

Egyéb témák:

  • Erőszakmentes Kommunikáció (nonviolent communication)

  • Diverzitás és tolerancia

  • Magabiztosság és önbizalom fejlesztő stratégiák, baráti kapcsolatok fejlesztése

  • Felelős digitális állampolgárság a cyber-megfélemlítés valamint a kiber térben elkövetett bűncselekmények áldozattá válásának elkerülése érdekében

  • Biztonságos internet (használat és jelenlét)

  • Kritikus gondolkodás

 

  • Mediáció

  • Resztoratív (helyreállító technikák)

  • Probléma megoldási stratégiák

  • Konfliktuskezelés

Kit érdemes mediátornak képezni?

Melyik gyereket vagy fiatalt érdemes kiképezni? Hogyan tudja megállapítani a szelekciós kritériumokat? Kit válasszon? Több kérdést is figyelembe kell venni egy kortárs mediációs program létrehozásakor. Fontos, hogy minden érintett megkapja az alapvető készségeket, és később ebből a csoportból kiválaszthatók legyenek a kortárs mediátorok, akik további képzéseken vehetnek majd részt. A mediátorok választhatók a gyerekek és a fiatalok vagy a felnőttek által, vagy a kettő kombinációjával. Egy másik opció az lehet, ha az egyének önkéntes módon kitöltenek egy jelentkezési lapot, amiben megmutathatják az elkötelezettségüket illetve az okaikat, amiért jelentkeztek.

 

Fontos, hogy a kortárs mediátorok csoportja jól reprezentálja a gyerekeket és a fiatalokat, akiket támogatni fog. Például, a fiú és a lány mediátorok számának reprezentálnia kell a tágabb szervezeti közösséget.

 

Annak ellenére, hogy a mediáció elsősorban egy olyan gyakorlat, ami a gyerekeken és a fiatalokon keresztül, a gyerekeknek és a fiataloknak szól, elengedhetetlen azoknak a személyeknek a továbbképzése, akik részei a programnak. A személyzetet tájékoztatni kell a koordinációs és mediátor támogatói szerepükről. Ennek a segítségével egy olyan program hozható létre, ami biztosítja, hogy a személyzet megérti a folyamatot magát, az önkéntesség fontosságát és a tényt, hogy a program gyerek-centrikus és gyerek-orientált. A szülők és a felügyelők támogatása szintén fontos, tisztázni kell velük, hogy a kortárs mediációra miért van szükség és hogyan reflektálja az a szervezet megfélemlítésellenes ethoszát.

 

További praktikus tényezők, amiket érdemes figyelembe venni:  Olyan privát, zavartalan, konzisztens helyszín létrehozása, ahol a mediációt el lehet végezni.

 

Egy időbeosztás kitétele, amiben részletezve van, hogy a szolgáltatás mikor elérhető.

 

A mediátorok folyamatos körforgásának biztosítása.   A szolgáltatást érdemes hírdetni a diákok körében, hogy bizalmat építhessenek ki a program illetve a mediátorok felé.

 

A kortárs mediációnak a többi megfélemlítésellenes intézkedéssel és stratégiával együtt kell folynia, továbbá be kell építeni az irányelveit a szélesebb szervezeti kultúrába.

 

A programok gyakorlatba helyezéséhez időre, a sikerességéhez pedig az összes diák és felnőtt együttműködésére szükség van.