MEP

Megfélemlítés Elleni Program (MEP)

 

Magyarország első és egyetlen szervezett megfélemlítés elleni programja megadja a lehetőséget – egyben a felelősséget – az iskolai vezetőknek és pedagógusoknak hogy a megfélemlítést megismerjék, felismerjék, elismerjék mint problémát, és megfelelő intézkedéseket tegyenek a diákok védelmének érdekében.

Egy átfogó és naprakész megfélemlítés elleni program előállítása érdekében az Alapítvány az eddig bevált nemzetközi gyakorlatok alapján, illetve a dolgozói által részt vett tréningen megszerzett tudást felhasználva készítette el Magyarország első és egyetlen szervezett megfélemlítés elleni programját, melyet a magyar jellegzetességekre igazítva 2013 márciusban tett közzé és mutatott be a "Fiatalok a Világhálón" konferencián. 

 

MEP egy gyakorlati és pragmatikus program melynek célja a megfélemlítés megelőzése és megszüntetése az óvodákban, iskolákban, otthon, kapcsolatokban, munkahelyeken és a közéletben.   A MEP program Intézményesített Megoldások és Eseti Kezelési Módszereit a PRINCE2 valamint sztenerd változáskezelése stratégiák bevetésével és módszerek alkalmazásával érvényesíti.  A MEP Pilotja az iskolai és a cyber- megfélemlítésre illetve a munkahelyi megfélemlítésre (school bullying, cyberbullying, workplace bullying).  

 

A program különös figyelmet fordít az iskolai megfélemlítés megszüntetésére, melyben vállalt szerepek közvetlen összekapcsolhatóak a felnőtt korban vállalt szerepekkel, otthon, a munkahelyen és a kapcsolatokban, illetve a jelenlegi polarizált és agresszív társadalmi és közéleti környezettel is.  

 

Magyarországon sokan az iskolai megfélemlítést a gyerek- és iskolai élet tartozékának tekintik.  A program egyik legnagyobb kihívása közé tartozik az oktatási vezetők tájékoztatása és általános álláspontjának megváltoztatása, hogy az iskolai megfélemlítés nem része az egészséges gyerekkornak sem egy építő iskolai környezetnek.  A program hangsúlyt vet a megfélemlítés elleni irányelvek és házirendek bevezetésére az iskolákban és az intézményesített megoldások létrehozására a törvényhozásban.

 

A MEP két fő pillérje az Intézményesített Megoldások és az Eseti Kezelés.

 

Az intézményesített megoldások része: program bevezetés, felmérések, tanulmányok és statisztikák készítése, ABIS Megfélemlítés elleni integrált szoftver asszisztáció (Anti-Bullying Integrated Solution) a szolok.hu működtetésével, partner management ,kommunikációs stratégiák kezelése, irányelvek és javaslatok kidolgozása és bevezetése, hatékonyság és monitoring, META (Megfélemlítés Elleni Tréning és Akkreditáció).

PREVENCIÓ

A tudatformálási aktivitásokon felül a MEP prevenciós módszerei kiterjednek a „belépő” magatartások kezelésére (kiegészítő módszerek), illetve a szervezeti irányelvek és organizáció módosítására.  A MEP egyértelmű és könnyen használható eszközöket biztosít a program koordinátorainak, előadóinak és a programban résztvevő osztályfőnököknek a preventív és fenntartó előadások és tanórák megtartására.  

 

A diákok több szinten részt vehetnek a megfélemlítés megelőzésében és megszüntetésében.  Szervezett fórumok és előadások részvételével tájékozódhatnak és tájékoztathatnak a megfélemlítésről, annak felismeréséről és kezeléséről.  A diákok aktív szerepet is vállalhatnak mint a Megfélemlítés Elleni Diák “Nagykövetek”, mely liaisoni pozíció által képviselik a program céljait különböző diák és tanulói rendezvényeken, illetve egy “go to” szerepet tölthetnek be a tanulói és kortársi közösségben.

 

ESETI KEZELÉS

A MEP-en belüli Eseti Kezelési módszerek kizárólag a megfélemlítési helyzetekben alkalmazhatók, melyek  aktív segítséget, helybeni eseti tanácsadást, jogi tanácsadást és közbenjárást, bejelentési és feltárási lehetőséget nyújtanak az érintetteknek. Az egyértelmű cél és következmények érdekében a MEP-en belüli megszüntető és kezelési folyamatok – beleértve az esetek monitoringolását az ABIS (Anti-Bullying Integrated Solutions), alkalmazás és dashboard teszi könnyen kezelhetővé és átláthatóvá.  

 

A program aktív segítséget és tanácsadást nyújt a diákoknak, a tanároknak és a szülőknek abban, hogyan ismerjék fel a potenciálisan megfélemlítő helyzeteket és hogyan kezeljék azokat.

 

Az iskolai megfélemlítés elleni sikeres fellépés csakis és kizárólag a felnőttek közbenjárásával történhet. A megfélemlítés elkerüléséhez nélkülözhetetlen az iskolai vezetők kooperációja, illetve a tanárok védnökök és diák nagykövetek aktív elkötelezettsége. A program sikerkritériumához tartozik a változás hatásos kezelése, a hatékony tájékoztatás és a felelősség kiegyensúlyozott allokációja. 

 

MONITORING

A MEP Monitoring az esetek monitoringolásán felül állapot, hatás fenntartási felmérésekkel biztosítja a megfélemlítésmentes környezet aktuális ábrázolását.

 

MEGFÉLEMLÍTÉS ELLENI TRÉNING ÉS AKKREDITÁCIÓ

A MEP keretén belül működő META egy kombinált SixSigma-Judo optimalizált train-the-trainer rendszerre alapozott interaktív tréning program mely biztosítja az információk egységes továbbadását és a módszerek konzisztens alkalmazását.  

 

TÁRSADALMI TUDATFORMÁLÁS

Mivel Magyarországon a a megfélemlítés mint fogalom és probléma komoly társadalmi és szakmai kihívásokkal küzd, a MEP egyik alapeleme a társadalmi tudatformálás mely a programban résztvevő iskolák szülőin kívül általános tájékoztatást nyújt a megfélemlítésről, annak elismeréséről mint probléma, felismeréséről és hatásos megszüntetéséről.  

 

A megfélemlítéssel kapcsolatos programok hiánya, tájékozottság és a témához való hozzáállás lehetővé tette az iskola vezetőknek, hogy az intézményekben történő megfélemlítést figyelmen kívül hagyják – sokszor a saját tájékozatlanságukból fakadóan – és ezzel elősegítsék a folyamat folytatását vagy annak intenzitásának fokozódását. 

 

2013/14-es megfélemlítés elleni kampány a megfélemlítésről, annak felismeréséről és kezelési lehetőségeiről tájékoztat.  A kampány közvetlen a diákokat, a tanárokat és a szülőket szólítja meg, hogy mit tegyenek/ne tegyenek amikor megfélemlítéssel találkoznak.

 

ALAPELEMEK

 • Elkészített Iskolai Előadások és interaktív programok

 • Elkészített osztályfőnöki óra előadások és interaktív programok

 • Elkészített osztályfőnöki óra tantervek

 • Elkészített szülői értekezlet anyag

 • META Tréning

 • PR és kommunikációs anyagok szülőknek, diákoknak, tanároknak és iskolavezetőknek

 • Dinamikus tanácsok tanároknak, diákoknak, szülőknek és iskolavezetőknek

 • Példa házirendek

 • Könnyen követhető folyamatok és folyamatábrák

 • ABIS okostelefonos és webes alkalmazás, valamint webes dashboard az iskolai programkoordinátoroknak

 • szolok.hu bejelentőoldal a partneriskolák számára

 • A prevenció alapelve a tájékoztatás és a változtatásra való hajlandóság.  A megfélemlítés minden gyermeket érint, függetlenül attól, hogy ők a megfélemlítő, célszemély, kívülálló vagy szemlélő szerepét öltik fel. 

 

A program tréninggel, nyomtatványokkal és kiadványokkal segíti az iskolák vezetőségét és tanárait, hogy lehetővé tegye számukra a hatékony és napra-kész megfélemlítés elleni projektek és irányelvek bevezetését.   Az iskolák számára a program elérhetővé teszi a kommunikációs anyagok és eszközök díjmentes/költségmentes használatát.

 

MEGFÉLEMLÍTÉS A FELNŐTT KORBAN

Az iskolai megfélemlítésen kívül számos megfélemlítési környezettel találkozunk. A megfélemlítés környezetek különbözőek, a célok, metódusok és a szerepek azonosak a megfélemlítés minden környezetében.  Huber Károly, a program kialakítója, a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány Igazgatója és Kuratóriumi tagja szerint – az iskolai megfélemlítés közvetlen összekapcsolhatóak a felnőtt korban vállalt szerepekkel, otthon, a munkahelyen, a kapcsolatokban, és közéletben is.

Megfélemlítés elleni tréningeken négy szint érhető el (sárga, zöld, piros, fekete), plusz a kék - tréner minősítés.

 

Sárga Öv (YB)  Részvétel ösztönzés, bárki, aki előadáson, fórumon vagy egyéb program aktivitásban vesz részt.  Jogosultságokkal nem jár.

 

Zöld Öv (GB)  A legalacsonyabb szint, mely a META szakértelemre vonatkozik.  Olyan szakember, aki alapvető és gyakorlati tudással rendelkezik és aki kisebb folyamat bevezetési projekteket kezelhet, de nem a projekt vezetője vagy koordinátora.    Intézményekben, akik a megfélemlítés elleni program "alap szintjét"; a META akkreditációval rendelkező szakemberek, akik nem kizárólagosan a megfélemlítés elleni projekten dolgoznak, de feladataik és felelősségük magába foglalja a megfélemlítés elleni program és metódusok projekt szintű bevezetésében történő segítést/asszisztációt.  Például zöld öves akkreditáció szükséges a diák “nagyköveti" akkreditációhoz, amivel egy adott intézményben a megfélemlítés elleni projekt működését elősegítheti.

 

Piros Öv (RB)  A META szakemberek akik az iskolai megfélemlítésen felül képzettek az adott témán belüli megfélemlítés elleni metódusokban, akik elvégezték a tréning előző elemét és aktuális feladataik közé tartozik a megfélemlítés program egyik vagy több intézményesített kezelése.  Akik egy adott intézményben a programot teljesen átfogó koordinációval látják el.   Ajánlott:  Tanárok, Tanár védnökök / championok,

 

Fekete Öv (BB)  A Fekete a legmagasabb szint egy adott témában.  Jogosultságok:  Program bevezetés, és irányítás, a saját intézménynek az irányelvének kidolgozása, bevezetése, eszkaláció management.  Akik egy adott intézményben a programot teljesen átfogó vezetéssel és döntéshozó kompetenciával eredményesen vezetik.   Ajánlott:  Intézmény vezetők, program védnökök, META Trénerek, HR munkatársak.  Fekete Mester Öv (MBB)  A Feket Öv fokozása, mely az iskolai megfélemlítésen túl a munkahelyi, otthoni, kapcsolati és közéleti megfélemlítés ellen adja meg a legmagasabb fekete szintű akkreditációt, és legalább egy témában felmutathatóak sikeres és alapozott eredmények. Ajánlott:  META Trénerek, META program vezetők.

 

Kék “Tréner” Öv (BTB)  Tréning akkreditáció melyet az Alapítvány a “train the trainer” módszer használatával ér el.  A kék öv és a fekete öv megszerzése feljogosít az adott témákban történő tréningre.    A kék öv helyettesíthető már meglévő tréner akkreditációval vagy tanári / oktatói végzettséggel. 

 

A hatékony megoldások bevezetésének egyik alapja a tudás egységes átvitele és a tartalmának konzisztenciája.   Metódusok, eljárások, terminológiák és az üzenet egysége elengedhetetlen a megfélemlítés országosan átfedő hatékony kezeléséhez, és a “best practices” optimális kihasználásához.

 

Segítőink elkötelezettek a téma megismertetésében, és aktív segítséget nyújtanak minden arra igényt tartó szervezetnek, iskolának vagy egyénnek.  Szorgalmazzuk az iskolák tanárait és vezetőségét, hogy keressék fel szervezetünket, egy előadás illetve beszélgetés leszervezése érdekében.

Megfélemlítés Elleni Tréning Akkreditáció (META)

A hatékony megoldások bevezetésének egyik alapja a tudás egységes átvitele és a tartalmának konzisztenciája.   Metódusok, eljárások, terminológiák és az üzenet egysége elengedhetetlen a megfélemlítés országosan átfedő hatékony kezeléséhez, és a bevált gyakorlatok optimális kihasználásához. 


Előadóink és segítőink képzett tanárok, oktatók illetve edukátorok, valamint prevencióval foglalkozó és rendfenntartó szervezetekhez tartozó szakemberek.  

 

Segítőink elkötelezettek a téma megismertetésében, és aktív segítséget nyújtanak minden arra igényt tartó szervezetnek, iskolának vagy egyénnek.  Szorgalmazzuk az iskolák tanárait és vezetőségét, hogy keressék fel szervezetünket, egy előadás illetve beszélgetés leszervezése érdekében.

A program, a "Train the Trainer" módszert használva bővíti a trénerek bázisát.  A trénerképzési folyamatokban naprakész  tréner fogásokat "best practices" és készségeket adunk át.Kapcsolatteremtés egy tanulócsoporttal a tudásátadás alapja, a tréneri szerep és hozzáállás, minden, ami arról szól, hogyan használjuk ki és optimalizáljuk saját magunk erősségeit.Trénerképzési „ars poeticánknak" alapja, hogy gyakorlati, funkcionális tréninggel naprakész információval és a témával kapcsolatos önbizalommal "felfegyverezzük" a résztvevőket, hogy, miután az akkreditációt teljesítve, azonnali és gyakorlati munkába állásra-kész legyenek.  A trénerképzési programjainkban a résztvevők olyan tréneri technikákat, fogásokat és ötleteket sajátítanak el, amelyekkel – a megfelelő szint elérése után - azonnal tarthatnak az adott témában tréninget.


Néhány trénerképzési témakör:  Az oktatás és a tréning különbsége,  A tréneri szerep legsikeresebb és leghatékonyabb megvalósítása, A tréneri eszköztár strukturálása, leghatékonyabb alkalmazási helyzeteinek végiggondolása, A tréning folyamat elsajátítása és tudatos bővítése, Az tréning folyamat egyes fázisaihoz kapcsolódó csoportdinamikai elemek felismerése és kezelése, Az egyes résztvevői típusok kezelésének gyakorlása, Interaktív módszerek bővítése a hatékony információátadás érdekében, A tréning közben használt konkrét gyakorlatok és játékok, moderációs és resztoratív elemek elsajátítása,

Lehetőségek és Felelősségek

1990 – 2013 status quo.  Program és tájékozottság hiányában nem adott a lehetőség a megfélemlítés elleni programok bevezetésére.

 

2014 első felében indultak a bevezető (pilot) projektek budapesti általános és középiskolákban.

 

2015 - ben fennál a teljes program bevezetésének lehetősége a magyarországi oktatási intézményekben.  A megfélemlítés mint fogalom és mint folyamat: megismerése, elismerése mint probléma helyzetek felismerése, változtatás készsége, esetek megelőzése és megszüntetése.

 

Aktív döntéshozás a program bevezetésével vagy elutasításával kapcsolatban.  A döntés hiánya a staus quo-t támogatja és a program bevezetése ellen irányul.

 

Intézményekben a szándékosan kezeletlen vagy a gondatlanságból rosszul kezelt megfélemlítési helyzetekért elkerülhetetlen a felelősség, valamint társadalmi kötelességünk a felelősségrevonás.

 

A program és a tanácsok elkészítéséhez a következő bibliográfia tartalom lett felhasználva: háttér és tartalom referencia                               MEP English